1. Quy định chung

Bằng việc ghé thăm website okyo.vn bạn sẽ đồng ý với các điều khoản sử dụng này, Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng nghiên cứu kỹ các điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc

2. Từ chối đảm bảo

Website okyo.vn và các dịch vụ cung trên trên website này được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành và không đảm bảo rằng các tính năng trên website okyo.vn hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website okyo.vn và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

3. Quy định mua hàng và sử dụng dịch vụ

Khi mua hàng tại OKYO, bên cạnh việc ký hợp đồng theo mẫu do chúng tôi ban hành. Bạn còn phải tuân thủ các điện kiện và quy định dưới đây:

  • Thanh toán đơn hàng theo đúng thỏa thuận.
  • Tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra thì hai bên thỏa thuận, giải quyết dựa trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.