Nước hiện hữu ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Chiếm đến gần ¾ diện tích bề mặt trái đất chính là nước. Vai trò của nước đối với sự sống hiển nhiên là không cần phải bàn cãi. Không chỉ chúng ta hay các sinh vật khác mà ngay cả trái đất muốn tiếp tục tồn tại và phát triển đều cần đến nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay cho chúng tôi